Boliglån

Her kan du velge det som er best for deg, - direkte fra PKH med nominell rente fra 2,30 % eller rente fra 1,99 % (for lån over 2,0 mill.) gjennom avtale som Pensjonskasseforeningen har fremforhandlet for medlemmer tilknyttet sine medlemsbedrifter.

Lån og forsikring

Denne avtalen gir også mulighet til rabatter på forsikringer. For mer informasjon, klikk her.

PKH kan til enhver tid ikke gi en rente på lån til medlemmer som er lavere enn normrenten pga. krav fra skattemyndighetene om lønnsinnberetning på differansen.

 

Lån mot pant i bolig

Styret i PKH har besluttet at renten for lån mot pant i bolig skal reduseres ytterligere med virkning fra og med 01.03.2016. De nye rentesatsene blir som følger:

  • Ny nominell rente for lån med sikkerhet innenfor 60% av lånetakst settes ned til 2,30%.
  • Ny nominell rente for lån med sikkerhet innenfor 80% av lånetakst settes ned til 2,55%.

 

Hvem kan søke om lån i PKH?

Låntakere må være innmeldt i PKH ved etablering av lånet. Det vil si at det ytes lån til ansatte arbeidstakere i foretakene som har pensjonsordning i PKH. Medlemmer som mottar pensjon kan også søke lån i pensjonskassen.

Dersom du tidligere har vært medlem av en pensjonskasse, eller har en oppsatt pensjonsutbetaling etter tidligere medlemskap kan du ikke søke boliglån i PKH.

Søknadsskjema for lån


Litt om vilkår og vurderingskriterier for lån

Lån skal alltid sikres mot 1. prioritets pant i eiendom/adkomstdokumenter (primærbolig) innenfor 80% av lånetakst. Takst kan i hovedsak ikke være eldre enn 6 måneder, men dersom takst er eldre kan oppdatert markedsverdi foretatt av eiendomsmegler legges til grunn. Lånetakst settes da til 85% av verdivurderingen.

Hovedregel ved vurdering av låntakers betjeningsevne er at PKH maksimalt gir lån tilsvarende tre ganger brutto husholdningens inntekt. Den totale gjeldsmasse vil også ha betydning for vurderingen.

Ved vurdering av låntakers likviditet vil pensjonskassen legge til grunn en renteoppgang på 5 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået. Kunder som i slike situasjoner vil få negativ likviditet vil som hovedregel ikke få innvilget lån.

Bortsett fra at det ikke gis lån til mellomfinansiering av boligkjøp stilles det ikke andre krav til lånets formål så lenge pensjonskassen får tilfredsstillende sikkerhet i boligen.

 

Rentebetingelser og nedbetaling

PKH tilbyr kun flytende rente, og oppgitt rentesats nedenfor gjelder for det totale lånebeløp:

  • Nominell rente for lån gitt med sikkerhet innenfor 60% av lånetakst utgjør p.t. 2,30%.
  • Nominell rente for lån gitt med sikkerhet innenfor 80% av lånetakst utgjør p.t. 2,55%.
  • Etableringsomkostninger utgjør 1,25% av lånebeløp, minimum kroner 1 240,- og maksimum kroner 3 100,-.
  • Det er to betalingsterminer pr år, og termingebyr utgjør kroner 62,- pr termin.
  • Tinglysingsgebyr til staten er på kroner 525,- (kroner 430,- for borettslagsleiligheter).
  • Pensjonskassen tilbyr to nedbetalingsalternativer - serielån eller annuitetslån.
  • Lån kan maksimalt nedbetales over 30 år. Ekstraordinære innbetalinger/avdrag kan foretas kostnadsfritt.
  • Det kan bevilges avdragsfrihet for en periode på inntil 5 år, med mulighet for forlengelse ved søknad. Hvis låntaker har fylt 60 år kan det bevilges avdragsfrihet inntil 10 år, med mulighet for forlengelse ved søknad. I denne perioden betales det kun renter på lånet. 

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no