Kurs og seminar

PKH er opptatt av at du som ansatt eller arbeidsgiver skal få enkle og lærerike svar.


Kurs og seminar for arbeidsgiver

Skreddersydde kurs

PKH har lang erfaring i å formidle offentlig tjenestepensjon for deg som ansatt ved et av helseforetakene i hovedstadsområdet. Vi kan derfor tilrettelegge både i tid, sted, antall deltakere og innhold. 

Kontakt oss for mer informasjon


Din avdeling kan være med i trekningen av PKHs avdelingslederpris i 2018!

Har du en avdelingsleder som er genuint opptatt av hvilke pensjonsrettigheter du som ansatt har?

Send inn nominasjon


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.