Din avdeling kan være med i trekningen av PKHs avdelingslederpris 2018!

Har du en avdelingsleder som er genuint opptatt av hvilke pensjonsrettigheter du som ansatt har?​

PKH er opptatt av at du blant annet får god nok informasjon om:

  • Du er innmeldt hos riktig pensjonsleverandør, med riktig lønn og stilling?
  • Hvordan du søker du om AFP, alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon?
  • Hva som skjer når en ansatt er langtidssykemeldt over maksdato?
  • Hvilke inntektsregler som gjelder ved siden av pensjonen?

PKH vet at det finnes mange avdelingsledere som gjør en stor innsats for at de ansatte skal være trygg på hvilke pensjons­rettigheter de har. PKH ønsker derfor 1. november å dele ut 2 x 25 000,-! Prisen skal deles med avdelingen. Søknadsfrist er 7. september 2018.

Send inn nominasjon