Kurs for avdelingsledere

Kursets lengde: 4 timer, inkludert pause.

Dette lærer du:

  • Generelt om offentlig tjenestepensjon, - muligheter og rettigheter.
  • Kort om kostnadsdrivere i pensjonsordningen.
  • Hvordan sørge for at dere rapporterer inn riktig informasjon på de ansatte til oss.
  • Rutiner for søknadsprosess.
  • Hvordan følge opp den ansatte i søknadsprosessen.

Hvem kan delta:

  • Alle avdelingsledere som er medlem, og/ - eller har ansatte på sin avdeling med medlemskap i PKH.
  • Avdelingsledere som ønsker å få mer kjennskap til pensjonsordningen.

Ta kontakt med PKH dersom du ønsker å arrangere kurs hos dere