Kurs for HR

Kursets lengde: 4 timer, inkludert pause.

Dette lærer du:

  • Generelt om offentlig tjenestepensjon, - muligheter og rettigheter.
  • Kostnadsdrivere i pensjonsordningen.
  • Hvordan PKH kommer frem til riktig pensjonspremie.
  • Statistikk og analyser fra ditt arbeidssted.
  • Hvordan sørge for at dere rapporterer inn riktig informasjon på de ansatte til oss.

Hvem kan delta:

  • Ansatte som jobber med HR.

Ta kontakt med PKH om du ønsker å arrangere kurs for dere