For medlemmer

E-post: pkh@pkh.no
Telefon: 22 42 50 00

Post- og besøksadresse:

PKH
Grev Wedels plass 7
0151 Oslo

Har du spørsmål til PKH?

Dersom du har spørsmål som ikke gjelder din søknad om pensjon, eller dine pensjonsutbetalinger, kan du bruke skjemaet under for å sende oss spørsmål på e-post.

Hvis du ønsker en beregning av din fremtidige tjenestepensjon fra PKH fra fylte 67 år eller senere, er det viktig at du først innhenter en serviceberegning fra NAV.

For deg som er født i 1963 eller senere

Sivilstand har en betydning for alderspensjonen bare for de som er født før 1963. Grunnen til det er at måten du opptjener alderspensjon i folketrygden er endret og er helt uavhengig av sivilstand.

For deg som er født før 1954

Imidlertid skjedde det ikke noen endring i opptjeningen for deg som er født før 1954. Det betyr at din alderspensjon fra folketrygden består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Grunnpensjonen blir redusert til 90 prosent av et grunnbeløp hvis du er gift eller samboer, mens grunnpensjonen er et helt grunnbeløp for de som er alene.Tilleggspensjonen som du opparbeider deg gjennom et langt yrkesliv er derimot ikke påvirket av din sivilstand. Den er like stor enten du er alene, samboer eller gift. Er du gift eller samboer og født i 1953 eller tidligere vil etter dette alderspensjonen din i folketrygden være 8 775 kroner lavere i året enn en som alene før levealdersjusteringen.

For deg som er født etter 1953 men før 1963

Du som er født i denne perioden har en alderspensjon som er sammensatt av både gammel og ny opptjening. Du som er født i 1954 vil ha 90 prosent av gammel opptjening og 10 prosent av ny opptjening, mens du som er født i 1962 vil ha 10 prosent gammel opptjening og 90 prosent ny opptjening. Det er fortsatt bare grunnpensjonen i den gamle opptjeningen som blir berørt av om du er gift, samboer eller alene.Du som er født i 1962 og er gift eller samboer vil få en alderspensjon som er 826 kroner lavere i året enn om du hadde vært alene før levealdersjusteringen.

Om Serviceberegningen

I serviceberegningen må det fremgå hva du vil få i alderspensjon fra folketrygden på samme uttakstidspunkt som du planlegger å ta ut tjenestepensjon fra PKH. Straks vi har mottatt denne kan vi beregne hva din tjenestepensjon fra PKH vil utgjøre i tillegg til din alderspensjon fra folketrygden. Det er viktig at du sender oss hele serviceberegningen, og ikke bare førstesiden.

Hvis du ønsker en beregning av hvor mye AFP eller tjenestepensjon etter særaldersgrense vil utgjøre før fylte 67 år, må vi få tilsendt serviceberegning på AFP fra NAV.

Vi må også å få opplyst om du har medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger og hvem disse tjenestepensjonsordningene er, slik at vi kan innhente nødvendig informasjon for å kunne beregne samlet tjenestepensjon til deg.

Required
Required
Required
Required
Captcha Code