Behandlingstid

Saksbehandlingstid for søknad om lån

Fra pensjonskassen mottar søknad om lån og frem til lån utbetales vil det det normalt gå med ca 3 uker. Ved mottak av søknad kontrolleres opplysningene, og pensjonskassen gjennomfører en kredittsjekk.

Dersom søknad kan aksepteres sender vi ut tilsagn om lån til låntaker, hvor vi innhenter aksept på vårt lånetilsagn.

Når aksept fra låntaker er returnert og mottatt av pensjonskassen oversendes saken videre til vår låneforvalter som på sin side innhenter pantedokumenter og andre nødvendige papirer (forsikringsdokumenter) fra låntaker. Lånet skal så tinglyses, og vil deretter utbetales til låntaker (eller låntakers tidligere långiver ved refinansiering).