Hvem kan søke boliglån

Låntakere må være innmeldt i PKH ved etablering av lånet. Det vil si at det ytes lån til ansatte arbeidstakere i foretakene som har pensjonsordning i PKH. Medlemmer som mottar pensjon kan også søke lån i pensjonskassen.

Dersom du tidligere har vært medlem av en pensjonskasse, eller har en oppsatt pensjonsutbetaling etter tidligere medlemskap kan du ikke søke boliglån i PKH.

Kontaktpersoner for lån

Dag Falkenberg

Mobil: 934 80 801 - E-post: dag.falkenberg@pkh.no

Geir Y. Larsen

Mobil: 957 97 959 - E-post: geir.ystgaard.larsen@pkh.no

Dersom du ønsker generell informasjon kan du også kontakte oss på vår felles e-post ved å benytte kontaktskjemaet som du finner på kontakt siden.