Hvem kan søke om lån i PKH?

Låntakere må være innmeldt i PKH ved etablering av lånet. Det vil si at det ytes lån til ansatte arbeidstakere i foretakene som har pensjonsordning i PKH. Medlemmer som mottar pensjon kan også søke lån i pensjonskassen.

Dersom du tidligere har vært medlem av en pensjonskasse, eller har en oppsatt pensjonsutbetaling etter tidligere medlemskap kan du ikke søke boliglån i PKH.

Søknadsskjema for lån