Rentebetingelser og nedbetaling

PKH tilbyr kun flytende rente, og oppgitt rentesats nedenfor gjelder for det totale lånebeløp:

  • Nominell rente for lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % av lånetakst utgjør p.t. 2,30 %.
  • Nominell rente for lån gitt med sikkerhet innenfor 80 % av lånetakst utgjør p.t. 2,55 %.
  • Etableringsomkostninger utgjør 1,25 % av lånebeløp, minimum kroner 1 240,- og maksimum kroner 3 100,-.
  • Det er to betalingsterminer pr år, og termingebyr utgjør kroner 62,- pr termin.
  • Tinglysingsgebyr til staten er på kroner 525,- (kroner 430,- for borettslagsleiligheter).
  • Pensjonskassen tilbyr to nedbetalingsalternativer - serielån eller annuitetslån.
  • Lån kan maksimalt nedbetales over 30 år. Ekstraordinære innbetalinger/avdrag kan foretas kostnadsfritt.
  • Det kan bevilges avdragsfrihet for en periode på inntil 5 år, med mulighet for forlengelse ved søknad. Hvis låntaker har fylt 60 år kan det bevilges avdragsfrihet inntil 10 år, med mulighet for forlengelse ved søknad. I denne perioden betales det kun renter på lånet.

Du kan sammenlikne våre betingelser med betingelsene fra andre selskaper på Finansportalen.no

For lån over 2 millioner, kan avtalen vi har gjennom pensjonskasseforeningen være gunstig. Les mer her.