Kurs og seminar

PKH er opptatt av at du som ansatt eller arbeidsgiver skal få enkle og lærerike svar.


Kurs og seminar for medlemmer

Kurs og seminar for tillitsvalgte


Kurs og seminar for arbeidsgiver

Skreddersydde kurs

PKH har lang erfaring i å formidle offentlige tjenestepensjon for deg som ansatt ved et av helseforetakene i hovedstadsområdet. Vi kan derfor tilrettelegg både i tid, sted, antall deltakere og innhold. 

Kontakt oss for mer informasjon


Din avdeling kan være med i trekningen av PKHs avdelingslederpris i 2018!

Har du en avdelingsleder som er genuint opptatt av hvilke pensjonsrettigheter du som ansatt har?

Send inn nominasjon


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.