Kurs for alle ansatte

Kursets lengde: ca 2 timer, inkludert pause.

Dette får du:

 • Informasjon om muligheter og rettigheter vedrørende pensjon.
 • Gjennomgang av nødvendig regelverk.
 • Hvordan man opptjener pensjon.
 • De ulike pensjonstypene – Alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.
 • Kombinasjoner av pensjonstyper.
 • Arbeid ved siden av pensjon.
 • m.m

Hvem kan delta?

 • Kurset er for alle medlemmer i PKH, og anbefalt målgruppe er de som er født i 1960 eller tidligere.
 • PKH vil sette opp egne kurs for yngre ansatte/nyansatte.
 • Kursdatoer ute på foretakene vil du finne på Intranett/personalportalen.
 • Dersom det ikke er satt opp noen kurs, kan leder eller tillitsvalgt bestille kurs fra PKH om det er ønskelig å gjennomføre dette på ditt arbeidssted.
 • PKH vil holde kurset på egnet sted på arbeidsplassen, slik at de ansatte ikke behøver å reise.