Personlig veiledning

 

Dette får du:

  • Informasjon om dine rettigheter og muligheter vedrørende pensjon, folketrygden (Nav) og din offentlige tjenestepensjon.
  • Prognose på hvordan din pensjon vil bli basert på dine planer og ønsker.

Hvem kan bestille time?

  • Alle medlemmer i PKH som er interessert i å vite mer om sine pensjonsrettigheter er velkommen til veiledning.
  • Primærmålgruppe er imidlertid personer som nærmer seg avgjørelse om når de vil ta ut pensjon.

Kontakt oss

Veiledningsdatoer ute på foretakene vil du finne på Intranett/personalportalen.

  • Dersom datoene ditt arbeidssted har satt opp ikke passer, har du mulighet å bestille time på vårt kontor på Grev Wedels plass 7, 4. etg. på mail eller telefon.
  • Til veiledningstimene er det ønskelig at du har med deg detaljert oversikt over eventuell annen medlemstid i offentlig tjenestepensjon, en pensjonsberegning fra Nav, og BankID eller tilsvarende slik at vi kan finne frem til informasjon vedrørende dine pensjonsrettigheter.