Pensjon

Her finner du utfyllende informasjon om vilkår og regelverk for beregning av pensjon hentet fra vedtektene til pensjonsordningene i PKH.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.