Hvem kan søke om pensjon?

Alle medlemmer av PKH kan søke pensjon. Det vil si at som lege må du ha en arbeidstid på minst 20 % av full stilling. Øvrige ansatte blir meldt inn hvis man har en arbeidstid på minst 14 timer i uken, det vil si 168 timer i kvartalet.

Har du sluttet i stillingen din, men har en samlet medlemstid på minst 3 år innenfor offentlig tjenestepensjonsordninger, har du rett til en oppsatt pensjon.

Det utbetales pensjon ved alderdom, uførhet eller død. Etterlattepensjon utbetales til gjenlevende og tidligere ektefelle, samt barn under 20 år.