Når utbetaler PKH pensjon?

Pensjon fra PKH utbetales den 12. i hver måned, men utbetalingsdato kan bli forskjøvet til siste virkedag før den 12. på grunn av helger og helligdager. Under finner du en oversikt over utbetalingsdatoer i 2019.

 

Måned

Utbetalingsdato

Januar 11.01.2019
Februar 12.02.2019
Mars 12.03.2019
April 12.04.2019
Mai 10.05.2019
Juni 12.06.2019
Juli 12.07.2019
August 12.08.2019
September 12.09.2019
Oktober 11.10.2019
November 12.11.2019
Desember 12.12.2019

Spørsmål om din pensjonsutbetaling?

Kontakt oss på telefon 22 42 50 00 eller på epost.