Egen pensjonskonto

21. november sendte Finansdepartementet ut et høringsforslag til endringer i innskuddspensjonsloven. Loven gjelder kun arbeidstakere som er tilknyttet privat sektor, men PKH ser at det likevel kan oppstå konsekvenser for ansatte i offentlig sektor hvor du som arbeidsgiver kan få spørsmål som du ønsker å besvare. 

Her er 5 nyttige tips om konsekvenser du som arbeidsgiver bør vite om egen pensjonskonto

1)    I offentlig sektor får du utbetalt alderspensjon fra 67 år dersom du har opptjent medlemsrettigheter i minimum 3 år.  I privat sektor har regelen vært at du må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å få med deg opptjente medlemsrettigheter. Dette foreslås endret til at du får opptjening fra første arbeidsdag, gitt at:
•    du har lønn over 1G (ca 94 000 kroner)
•    du er over 20 år
•    du har over 20 % stilling

Det kan derfor være nyttig å vite at 3 års - grensen med opptjent medlemskap i offentlig sektor kan bli en del forhandlingene mellom tariffpartene om mulig ny offentlig tjenestepensjon. 

2)    Ansatte i privat sektor med innskuddspensjon skal kunne samle all oppspart pensjon i en pensjonskonto. Det er kun innskuddsordninger som kan ha egen pensjonskonto per i dag.

3)    PKH får av og til spørsmål fra ansatte ved foretakene i hovedstadsområdet som jobber- eller har jobbet i privat sektor. Selv om det ikke er samordning mellom offentlig og privat sektor er det lurt at du som arbeidsgiver ber den ansatte ta kontakt med PKH om de er i tvil rundt hvordan pensjonen i privat sektor kan påvirke pensjonen i offentlig sektor. 

4)    Forslaget er godt tilpasset arbeidstakere med hyppige bytter av jobb. Regjeringen mener også at dette vil slå positivt ut for kvinner, som i større grad enn menn er midlertidig ansatt.


Her kan dere lese mer om temaet:


Høringsforslaget

PKH får av og til spørsmål fra ansatte ved foretakene i hovedstadsområdet som jobber- eller har jobbet i privat sektor. Du som arbeidsgiver kan da be den ansatte om å ta kontakt med PKH som kan bistå ifm spørsmål rundt samlet pensjon dersom man har opptjening i både privat og offentlig sektor.

Kontakt PKH på 22 42 50 00 eller via pkh@pkh.no

(Skrevet av: Ingunn Meringdal 23.11.2017)