Endringer i alderspensjon fra folketrygden kan få følger for din pensjon fra PKH

Folketrygden (NAV) har fra 1. september 2017 økt nivået på minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4 000 kroner, og for gifte og samboende  med 1 000 kroner. 

Hva betyr dette for deg som medlem i PKH?

Som pensjonist i PKH vil endringen påvirke pensjonen du får fra oss. Det vil si at den alderspensjonen du har i PKH blir justert, men at samlet pensjon fra PKH og folketrygden blir det samme som tidligere.

I løpet av september og oktober mottar du et brev om endringene i folketrygden (NAV). 

Ønsker du mer informasjon din egen pensjon, ta kontakt med oss.