Forslag til nytt samordningsregelverk for deg født i 1954 eller senere

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varslet 21.september 2017 at forslaget til nytt samordningsregelverk nå er sendt på høring til Stortinget. Forslaget beskriver hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med Folketrygden for de som er født i 1954 eller senere.

Anniken Hauglie har varslet at hun i løpet av høsten vil ta initiativ til en avsluttende prosess hvor målet er å komme frem til en løsning. Hun sier det er opp til partene om vi kommer i gang igjen nå.

Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsforslaget

PKH understreker at dette er et forslag som nå skal på høring, og at det derfor ikke er mulig i dag å si hva som blir det endelige regelverket. PKH skrev om hvilke fremtidsutsikter offentlig tjenestepensjon vil stå overfor i vår årsrapport 2015.

Hva vil det bety for deg som medlem i PKH?

  • Er du født i 1953 eller tidligere får endringene ingen betydning
  • Er du født fra 1954 til 1962 innfases nytt regelverk gradvis
  • Er du født i 1963 eller senere vil du få full effekt av nytt regelverk

PKH viderefører sin praksis med at pensjonsberegninger for deg født i 1954 eller senere foretas med dagens regelverk. Beregningene vil dermed ikke være fullstendig og nøyaktige før endelig regelverk er på plass. Ønsker du en personlig veiledning er du velkommen til PKHs lokaler på Grev Wedels plass 7. Veledning kan du bestille her.