Full tilslutning til ny offentlig tjenestepensjon

Akademikerne vedtok 12. juni å si ja til det nye regelverket for offentlige tjenestepensjon. Ny offentlig tjenestepensjon har med det fått sin tilslutning i alle fagforeningene - YS, LO, Unio og Akademikerne.

Det betyr at avtalen som ble underskrevet 3. mars vil danne grunnlag for nødvendige avklaringer og videre arbeid, før dne blir innført fra 2020.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ja-til-ny-pensjonsordning-for-offentlig-sektor/id2602020/

Det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon vil gjelde for alle født i 1963 eller senere.

For mer informasjon om ny offentlig tjenestepensjon, kan du lese det vi tidligere har skrevet her.