Mot en løsning for ny offentlig tjenestepensjon

Innføringen av den nye pensjonsreformen i 2011 omfattet ikke offentlige tjenestepensjon, og det har siden ikke vært mulig å komme til enighet mellom partene i arbeidslivet om ny offentlig tjenestepensjon.

Statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet har på nytt møtt partene i arbeidslivet hvor det nå er en enighet om å starte en avsluttende prosess med mål om å fremsette en pensjonsløsning for offentlige ansatte innen 1. mars 2018.

Offentlig tjenestepensjon må tilpasses den nye folketrygden som kom i 2011. Det er flere hensyn som skal vurderes i en slik prosess og det vil bli et krevende arbeid.

PKH vil følge med på utviklingen og komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

Les mer om arbeidet på regjeringens nettside her.