PKH har ansatt pensjonsdirektør

PKH er inne i en større omorganiseringsprosess av pensjonsområdet hvor flere utkontrakterte tjenester det neste 1,5 året vil bli hentet hjem. I den anledning har PKH ansatt Pål Jevne i stillingen som pensjonsdirektør.

Pål er 48 år gammel, og har lang erfaring med offentlig tjenestepensjon. Han har en variert faglig bakgrunn med til sammen 28 års erfaring fra KLP. Der har han jobbet som avdelingsleder innen saksbehandling og IT.