PKH har ansatt renteforvalter

PKH har som et ledd i sin strategi for å bygge opp intern kompetanse ansatt Trygve Svarve som renteforvalter. Trygve er 55 år gammel, og har lang erfaring fra det norske rentemarkedet. Han har en variert faglig bakgrunn, og har til sammen 16 års erfaring som senior renteforvalter fra KLP og Oslo Pensjonsforsikring.

Trygve begynner i PKH 1.august 2018.