PKH søker pensjonsdirektør

PKH er i en rask og positiv utvikling og har en klar strategi med tydelig satsing på fornøyde kunder og medlemmer. I den anledning er det besluttet å gjennomføre en større omorganisering av pensjonsområdet i PKH. Vi ønsker oss en dyktig leder som kan gjennomføre omorganiseringsprosessen, og lede et fremtidig team som har et stort engasjement for kvalitet og et tverrfaglig samarbeid mot de som utvikler teknologien.

 

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Etablere et pensjonsteam for saksbehandling av pensjon
 • Formalisere rutiner og kontroller for de arbeidsoppgaver som skal ligge hos pensjonsteamet
 • Ivareta- og utvikle pensjonsteamets kompetanse innen offentlig tjenestepensjon
 • Løse komplekse saker innen pensjon (de forskjellige pensjonsytelsene)
 • Bistå pensjonsteamet i saksbehandling, rådgivning og telefoni ved behov
 • Dialog og samarbeid med aktuarfunksjonen ift. systemutvikling og pensjonsberegninger
 • Gjennomføring av anskaffelsesprosesser innen pensjonsområdet
 • Ansvarlig for interne- og eksterne samarbeidspartnere som arbeider med utvikling- eller forvaltning av systemløsninger
 • Risikovurderinger av pensjonsområdet samt utvikling- og testing av nøkkelkontroller
 • Delta i budsjettprosesser
 • Personalansvar for pensjonsteamets medarbeidere gjennom tilrettelegging- og oppfølging av resultater
 • Kvartalsvis driftsrapportering fra pensjonsområdet til styret 

 

Kompetanse/erfaring:

 • Høyere utdanning på masternivå gjerne innen juss, matematikk, samfunnsøkonomi el. Alternativt lang praktisk erfaring innen offentlig tjenestepensjon
 • Ledererfaring med dokumenterte resultater fra tilsvarende roller
 • God forretningsforståelse med betydelig interesse for PKHs kjernevirksomhet; offentlig tjenestepensjon
 • Det er en fordel med erfaring fra teknologiutvikling innen offentlig tjenestepensjon og leverandørsamarbeid
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper av et produkt som er særdeles komplekst 

 
Personlige egenskaper:

 • Strategiske og analytiske ferdigheter med sterk gjennomslagskraft
 • Strukturert og nøyaktig med evne til å motivere andre til innsats, resultater og arbeidsglede
 • Ha evne til å tenke selvstendig, videreutvikle områdene og ta ansvar for egne valg
 • Gode relasjonsbyggende egenskaper både ift. interne og eksterne
 • Fremstå med faglig tyngde og troverdighet i interne- og eksterne fora

 

Vi tilbyr:

Stillingsbrøk: 100 %

Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til adm.direktør

PKH tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en pensjonskasse i vekst. Vi har et kompetent arbeidsmiljø sammen med flere dyktige eksterne samarbeidspartnere. Konkurransedyktig lønn samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Søknad med CV, vitnemål og attester med to referanser sendes til PKH på e-post:

brit.helen.nygard@pkh.no

Søknadsfrist 10.august

 

Om PKH

PKH er den største pensjonsleverandøren for ansatte, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Vi har ca. 70 000 medlemmer og en forvaltningskapital på ca. 25 milliarder kroner. PKH ble etablert 01.01.2014 med seks ansatte. I dag er vi 9 ansatte og holder til midt i sentrum i fine lokaler sammen med Sykehusinnkjøp HF.