Utbetaling av pensjon i desember

I desember 2018 utbetales pensjonen fra PKH den 10. desember.

Alderspensjon, ektefellepensjon og barnepensjon utbetales uten skattetrekk. Uførepensjon får trukket halv skatt. Det foretas vanlig skattetrekk på kildeskatt og svalbardskatt.