Velkommen til seniorseminar 4.oktober 2017

PKH arrangerer seniorseminar på Akershus universitetssykehus HF, store auditorium 4.oktober 2017 fra kl 9 til 15.

Dette er et seminar for medlemmer i PKH fra 58 år og oppover ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitretssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuspartner Hf og Helse Sør - Øst RHF. PKH går gjennom pensjonsregelverket, Astrid Nøklebye Heiberg snakker om aktive eldre og Kjell Morten Med om hverdagsjuss for eldre.

Er du interessert i å delta, ta kontakt med Ingunn Meringdal på telefon 92 60 43 67 eller ingunn.meringdal@pkh.no.