Nøkkeltall for PKH pr. 31.12.2018

Pensjonskassens medlemskaper fordelt slik:

  • 18 679 yrkesaktive medlemmer
  • 46 121 fratrådte medlemmer
  •   9 992 pensjonister

Pensjonskassens forvaltningskapital utgjør pr 31.12.2018 ca 26,1 milliarder kroner.