Årsrapport 2016

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) fikk et totalresultat i 2016 på 198 millioner kroner mot 133 millioner i 2015. Verdijustert avkastning på investeringsporteføljen var 5,4 prosent, noe som ga en meravkastning i forhold til risikoen i porteføljen.

PKH har i perioden 2014-2016 generert 2,4 mrd i realisert avkastning til sine eiere/kunder.

Samtidig viser kundetilfredshetsmålinger at medlemmene er godt fornøyd med den nå tre år gamle pensjonskassen. Alt dette kan du nå lese om i vår årsrapport som du finner her.

Nyansatt administrerende direktør i PKH, Mariann Bendriss, legger vekt på å fortsette arbeidet med å videreutvikle og drive PKH som en konkurransedyktig pensjonskasse til beste for medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere. Innmelding av nyansatte og økning i opparbeidede rettigheter vil gjøre at PKH vokser i årene som kommer, sier hun.

Hvis du ønsker mer informasjon eller du har spørsmål vedrørende årsrapporten kan du ta kontakt med administrerende direktør Mariann Steine Bendriss på mobil: 416 27 652 eller e-post: mariann.steine.bendriss@pkh.no.

Våre tidligere rapporter finner du her.

Årsrapport 2016