Årsrapport 2017

PKHs årsrapport for 2017 inneholder finansiell informasjon for regnskapsåret 2017, samt nøkkeltall for kapitalforvaltning og medlemsbestand.

Her finner du også overordnet informasjon rundt PKHs organisasjon og strategi, og våre mål og resultater for pensjons- og forsikringsområdet.

Årsrapport 2017