Pensjonsrapport for hovedstadsområdet

Helseforetakene i hovedstadsområdet har fire pensjonsleverandører. Disse er Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Statens pensjonskasse (SPK) og Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF).

PKH har i samarbeid med de andre pensjonsleverandørene utarbeidet en felles rapport med nøkkeltall for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Rapporten viser informasjon for følgende foretak i hovedstadsområdet:

  • Oslo universitetssykehus HF (OUS)
  • Akershus universitetssykehus (Ahus)
  • Vestre Viken HF (VV)
  • Sunnaas Sykehus HF (Sun)
  • Helse Sør-Øst RHF (HSØ)
  • Sykehuspartner HF (SP)

Rapporten er delt i to:

Del 1 gir samlet oversikt over bestandstall og pensjonspremietall for foretakene i hovedstadsområdet.

Del 2 viser sentrale nøkkeltall for hvert av foretakene sammenlignet med tallene totalt for alle foretakene i hovedstadsområdet.

 

Les rapporten