Kurs for alle ansatte

Kursets lengde: ca 2 timer, inkludert pause.

Dette lærer du

  • Generelt om muligheter og rettigheter vedrørende pensjon.
  • Gjennomgang av nødvendig regelverk.
  • Hvordan man opptjener pensjon
  • De ulike pensjonstypene – Alderspensjon, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon
  • Kombinasjoner av pensjonstyper
  • Arbeid ved siden av pensjon
  • m.m

Hvem kan delta?

  • Kurset er for alle medlemmer i PKH, og anbefalt målgruppe er de som er født i 1958 eller tidligere.
  • For de som er født etter 1959 og senere er ikke regelverket endelig ferdigstilt, og det vil komme egne kurs for årskullene etter 1959.
  • PKH vil sette opp egne kurs for yngre ansatte/nyansatte.