Kurs for nyansatte

  • PKH vil sette opp kurs for nyansatte utover.
  • Følg med for informasjon om innhold og kursdatoer.
  • Alle nyansatte er velkommen til å ta kontakt med PKH for informasjon om sitt medlemskap, eller andre spørsmål rundt ordningen.