Hvem er vi?

PKH er pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet;

PKH administrerer tjenestepensjonsordningen for leger - Legeordningen, og tjenestepensjonsordningen for øvrige ansatte ved helseforetakene - Fellesordningen. Sykepleiere som jobber i de nevnte helseforetakene er medlemmer av den lovpålagte tjenestepensjonsordningen for sykepleiere som administreres av KLP, og er således ikke medlemmer i PKH.

Fra oppstart 01.01.2014 har PKH hatt som mål at du skal få et godt produkt. Dette har også resultert i nye nettsider som vi ønsker skal gi deg en bedre brukeropplevelse, og som også skal være et godt oppslagsverktøy for deg som søker informasjon om dine rettigheter i pensjonskassen.

Dersom du ønsker å lese mer rundt opprettelsen av PKH kan du lese følgende dokumenter;